جستجو
Close this search box.

جیوتسنا باتناگار


مطالعه موردی، یکی از کارمندان تصمیم گرفته فری‌لنس کار کند. اکنون بقیه هم همین را می‌خواهند.

مطالعه موردی نویسنده: راکش بوهرا و جیوتسنا باتناگار

«تصمیم درستی گرفت. خیلی خوش‌شانسیم که الان به‌صورت پیمانکاری با ما همکاری می‌کند». این نظر ویر ساینی، مدیر نوآوری شرکت تبلیغات بلک‌برد، دربارۀ یکی از طراحان زبدۀ سازمان به نام ایشان میسرا بود. او چند ماه قبل کمپانی را ترک کرده بود تا آژانس خودش را تاسیس کند. بلک‌برد اولین مشتری آژانس او شد و...

آوریل 30, 2022