جستجو
Close this search box.

خوآن مونتس

دانشیار دانشکدۀ مدیریت کارول در دانشگاه بوستون است.


بهبود تاب‌آوری سازمان

تحقیق و توسعه نویسنده: خوآن مونتس و فرناندو سوارز

برای مقابله با بحران‌ها توانایی تصمیم‌گیری بر حسب تجربه و تصمیم‌گیری آنی ایجاد کنید. سازمان‌های موفق دستورالعمل‌های ثابتی برای انجام کارها دارند. این دستورالعمل‌ها ممکن است بسیار مهم، در حد اکتساب کمپانی رقیب یا خیلی ملال‌آور، در حد پر کردن برنامۀ کاری باشند؛ اما اگر دقت کنید، راهنمایی‌های خوبی برای اجرای این وظایف به شما...

سپتامبر 7, 2021