جستجو
Close this search box.

دانیگن اوکیف

عضو ارشد بین اند کامپنی در دفتر سان‌فرانسیسکو است. او مدیر واحد مشاورۀ استراتژی عمومی شرکت است. این واحد تمرکزش را بر رشد بلندمدت، ایجاد کسب‌وکارهای جدید و پرورش طرز فکر بنیان‌گذار گذاشته است.


نحوۀ طراحی استراتژی ذی‌نفع

کسب‌کار و جامعه نویسنده: دارل ریگبی و زک فرست و دانیگن اوکیف

روشی داده‌محور برای طراحی، سنجش و اجرا اغلب مردم قبول دارند اولین مسئولیت رهبران کسب‌وکار، افزایش ارزش بلندمدت شرکت‌هایشان است. اما همینجا تفاهمشان به پایان می‌رسد و اختلاف‌نظرها شروع می‌شود: منظور از ارزش چیست و چطور باید آن را سنجید و مدیریت کرد؟ آیا سهامدارمداری، مشتری‌مداری، کارمندمداری یا هر نوع ذی‌نفع‌مداری دیگر، تاثیری در بیشینه...

آوریل 10, 2024