جستجو
Close this search box.

دنیس ان.تی. پرکینز

مدیرعامل سینکرتیکس گروپ است.


سایه خانواده بر اجرای نقش‌های خانوادگی

مدیریت سازمان نویسنده: دبورا آنکونا و دنیس ان.تی. پرکینز

ویراستار تخصصی: زهرا نصیری؛ نظریه نقش‌های دوران کودکی هم ممکن است به پیشرفت شغلی آیندۀ شما کمک کند و هم مانع پیشرفتتان شود. در این مقاله راه‌های افزایش اثر مثبت آن نقش‌های کودکانه بیان شده است. به دنبال دریافت بازخورد باشید و خودتان را ارزیابی کنید. اگر این کار را انجام دهید، به نقاط ضعف...

آوریل 21, 2022