جستجو
Close this search box.

دنیل والترز


تمرکز بر مجهولات می‌تواند موجب کاهش اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد شود

تصمیم گیری نویسنده: دنیل والترز

اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد باعث می‌شود تصمیمات ضعیف در حوزه‌های مختلف از کمپین‌های نظامی تا درمان‌های پزشکی و سرمایه‌گذاری‌های شرکتی و انتخاب‌های استراتژیک صورت بگیرد. این مشکل فراگیر و هزینه‌بر است، بنابراین محققان باید سال‌ها را صرف سرمایه‌گذاری بر روی بررسی علت‌های این موضوع کنند. اکثر محققین تمایل افراد به تمرکز بر نتایجی که به آن‌ها باور...

سپتامبر 26, 2019