دنیل کانمن

استاد بازنشسته‌ی روانشناسی یوجین هیگینز و استاد بازنشسته‌ی روانشناسی و امور همگانی در دانشگاه پرینستون است.