...

دنی رایس


مدیرعامل کانادا گوس درباره‌ی خلق یک برند لوکس بومی می‌گوید

فروش و بازاریابی نویسنده: دنی رایس

آن روز را در سال 2001 دقیقاً به خاطر می‌آورم که تصمیم گرفتم کانادا گوس (کسب‌وکار خانوادگی کوچکمان که اخیراً مسئولیت آن را از والدینم تحویل گرفته بودم)، به تولید لباس در کانادا متعهد بماند. پشت میز کارم در طبقه بالای کارخانه‌مان در تورنتو (تنها کارخانه‌ی ما در آن زمان) نشسته بودم و تیتر روزنامه‌های...

اکتبر 9, 2020

دسته های مقالات