دگنی دوکاک

دگنی دوکاک دستیار سردبیر در مجلۀ کسب‌وکار هاروارد است.