...

دیزی ویدمن داولینگ

بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت آموزش و مشاوره‌ی ورک‌پرنت و نویسنده‌ی کتابچه‌ی راهنمای والدین شاغل است که در آینده توسط نشریه‌ی کسب‌وکار هاروارد منتشر خواهد شد.


راهنمای سر پا ماندن والدین شاغل

زنان و کسب و کار نویسنده: دیزی ویدمن داولینگ

پنج چالش بزرگ – و نحوه‌ی مواجهه با آن‌ها جیکوب، شریک یک شرکت مشاوره‌ی معتبر بود و انتظار تولد فرزندش را می‌کشید. اما از زمان مشخص شدن تاریخ زایمان، نگرانی‌اش روزبه‌روز بیشتر می‌شد. او و همسرش که پزشک بود با این همه ساعات کار طولانی، چگونه می‌توانستند به خوبی از فرزندشان مراقبت کنند؟ آیا می‌توانست...

سپتامبر 28, 2020

دسته های مقالات