...

دیوید دیکسون


مطالعه موردی: آیا می‌توانم از استارتاپم دست بکشم؟

مطالعه موردی نویسنده: دیوید دیکسون

بنیان‌گذار یک کمپانی مراقبت از حیوانات اهلی، مردد است که آیا آن را بفروشد یا اینکه مدیرعامل جدیدی استخدام کند. زینگ، زینگ، زینگ. النا پلک که روی یکی از نیمکت‌های داخل پارک سگ‌ها نشسته بود، به گوشی خود نگاه کرد. امیدوار بود که بتواند از کار صبح فرار کند، اما به‌عنوان بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت تو...

فوریه 24, 2020

دسته های مقالات