جستجو
Close this search box.

دیوید یانگ

مدیر اجرایی و شریک ارشد BCG و عضو هیئت‌مدیرۀ موسسۀ هندرسون است.


سرمایه‌گذاری خصوصی باید پرچم‌دار پایداری باشد.

استراتژی قیمت گذاری نویسنده: رابرت اکلز و دیوید یانگ و بندیکت مونتگومری

اینجا روش مناسبی را شرح می‌دهیم. هرچند در دهۀ 80 اکثر شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی را خریداران عمدۀ سهام سایر سازمان‌ها می‌دانستند، اما اغلب سعی می‌کنند از طریق مدیریت بهتر روی کمپانی‌های پورتفولیوی خود عملکرد آن‌ها را بهتر کنند. پیش‌تر مدل کسب‌وکار این شرکت‌ها ارزش‌آفرینی از طریق تمرکز و نظارت روی واحدهای کسب‌وکار نادیده گرفتۀ شرکت‌های...

آگوست 31, 2022