جستجو
Close this search box.

رابرت اکلز

استاد مهمان رشتۀ مدیریت در دانشکدۀ کسب‌وکار سعید از دانشگاه آکسفورد و مشاور ارشد گروه مشاورۀ بوستون است.


سرمایه‌گذاری خصوصی باید پرچم‌دار پایداری باشد.

استراتژی قیمت گذاری نویسنده: رابرت اکلز و دیوید یانگ و بندیکت مونتگومری

اینجا روش مناسبی را شرح می‌دهیم. هرچند در دهۀ 80 اکثر شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی را خریداران عمدۀ سهام سایر سازمان‌ها می‌دانستند، اما اغلب سعی می‌کنند از طریق مدیریت بهتر روی کمپانی‌های پورتفولیوی خود عملکرد آن‌ها را بهتر کنند. پیش‌تر مدل کسب‌وکار این شرکت‌ها ارزش‌آفرینی از طریق تمرکز و نظارت روی واحدهای کسب‌وکار نادیده گرفتۀ شرکت‌های...

آگوست 31, 2022

نقش هیئت‌مدیره در پایداری

کسب‌کار و جامعه نویسنده: رابرت اکلز و ماری جانستون-لوئیس و کالین میر و جودیث اشترول

یک چارچوب جدید برای جلب حمایت مدیران از تلاش‌های ESG اهمیت روزافزون پایداری برای شرکت‌ها هستیم. سرمایه‌گذارها بیش‌ازپیش به این نتیجه رسیده‌اند که عملکرد شرکت در فاکتورهای زیست‌محیطی، اجتماعی و راهبری (ESG)، تاثیر مستقیمی بر سودآوری بلندمدت سازمانشان دارد. ‌اکنون اغلب مدیرعامل‌ها می‌دانند که در تدوین استراتژی سازمان، باید مسائل ESG را هم در نظر...

جولای 7, 2021