جستجو
Close this search box.

رابرت ساتن

روانشناس رفتاری و استاد علم مدیریت و مهندسی در دانشگاه استنفورد است. او هفت کتاب ازجمله «رئیس خوب، رئیس بد» و «پیمایش تعالی» را (به همراه هاگی رائو) نوشته است


لزوم بهره‌گیری از دو سبک رهبری متفاوت

رهبران و مدیران نویسنده: فرانچسکا جینو و لیندی گریر و رابرت ساتن

باید بدانید چه زمانی کنترل اوضاع را در دست بگیرید و چه وقت‌هایی دخالت نکنید. آیا بهترین رهبران کنترل اوضاع را در دست می‌گیرند و با دستور دادن به کارکنان، وادارشان می‌کنند تا بهترین نتیجه را تحویل دهند؟ یا به حرف‌هایشان گوش می‌دهند و بخشی از اختیارات را به خودشان می‌سپارند؟ پس از سال‌ها شنیدن...

فوریه 11, 2024