...

راب کراس

استاد ادوارد مدن در حوزه‌ی رهبری جهانی از کالج بابسون است.


مدیریت خود؛ همکاری بدون فرسودگی

مدیریت خود نویسنده: راب کراس و اسکات تیلور و دب زنر

«افراد بسیار زیادی می‌توانند از طریق کانال‌های مختلف به شما دسترسی پیدا کنند و این موضوع، فشار زیادی را ایجاد می‌کند.» «ایمیل‌های مداوم، مسافرت‌های بین‌المللی، تماس در تمامی ساعات. واقعا خسته شده بودم. تقاضاهای همکاری و کمک‌رسانی امانم را بریده بودند.» «همیشه حس می‌کردم باید کار بیشتری انجام دهم و جلوتر بروم تا بتوانم از...

ژانویه 5, 2020

دسته های مقالات