...

راوی رامامامورتی

استاد استراتژی و کسب‌وکار بین‌الملل و مدیر مرکز بازارهای نوظهور در دانشکده‌ی کسب‌وکار دی‌آمور-مک‌کیم از دانشگاه شمال شرق است.


تحول خدمات درمانی از پایه؛ راهکارهای بالا به پایین نمی‌تواند به‌تنهایی سیستم را اصلاح کند

کارآفرینی و استارتاپ‌ها نویسنده: راوی رامامامورتی و ویجی گووینداراجان

سیستم خدمات درمانی آمریکا به‌شدت نیازمند اصلاح است تا هزینه‌ها را کنترل کند، کیفیت را بهبود دهد و دسترس‌پذیری بیشتری داشته باشد. البته تغییر سیاست‌های دولتی هم ضروری است؛ اما راهکارهای بالا به پایین نمی‌تواند به‌تنهایی یک سیستم مضر و گمراه را اصلاح کند. همچنین صنعت به تحول از پایین به بالا توسط کارآفرین‌های بیرون...

ژانویه 9, 2020

دسته های مقالات