ریچارد بویاتزیس

استاد برجسته‌‏ی دانشگاه کیس وسترن رزرو است.