جستجو
Close this search box.

سابین وینک

رهبر خدمات مشاورۀ رهبری اسپنسر استوارت در اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیا-اقیانوسیه است


ادیسه رهبری

رهبران و مدیران نویسنده: هرمینیا ایبارا و کلاودیوس هیلده‌براند و سابین وینک

کاهش نظارت دستوری و افزایش آزادی عمل کارکنان ساده نیست. در اینجا از نحوۀ رسیدگی به چالش‌های این مسیر می‌گوییم. اما امروزه انتظار می‌رود این نتیجه به شیوۀ کاملاً متفاوتی حاصل شود. دوران رهبران قهرمان و پیشتازی آن‌‌ها در رأس سازمان گذشته است. در عوض ساختار تصمیم‌گیری اکثر شرکت‌ها تمرکززدایی شده و اکنون از رهبران...

آوریل 15, 2024