جستجو
Close this search box.

ساتیا نادلا

مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیرۀ مایکروسافت


دموکراتیک کردن تحول

مدیریت تغییر نویسنده: مارکو یانسیتی و ساتیا نادلا

فرصت نوآوری را در اختیار تمام کارمندان خود بگذارید. در دهۀ گذشته شرکت نووارتیس سرمایه‌گذاری سنگینی روی تحول دیجیتال خود انجام داده است. این ابرقدرت داروسازی سوئیسی زیرساخت‌های فناوری خود را به فضای ابری منتقل کرده و سرمایه‌گذاری سنگینی روی پلتفرم‌ها و یکپارچه‌سازی داده‌ها انجام داده است. از سوی دیگر با استخدام کارشناسان فناوری اطلاعات...

ژوئن 30, 2022