...

سارا کلیف


نژاد در محیط کار

تجربه نویسنده: سارا کلیف

تا زمانی که موانع تغییر را شناسایی نکنیم، خبری از پیشرفت واقعی نخواهد بود بیش از دو دهه پیش، اچ‌بی‌‌آر ده مدیر رنگین‌پوست را به یک میزگرد با موضوع «نژاد در محیط کار» دعوت کرد و یک نسخه‌‌ی ویرایش‌شده از مکالماتشان را منتشر کرد. اخیراً دوباره سراغ آن مقاله رفتم تا ببینم که از 1997...

آوریل 30, 2019

دسته های مقالات