...

سالی مایتلیس

استاد رفتار و رهبری سازمانی در دانشکده‌ی کسب‌وکار سعید از دانشگاه آکسفورد است. همچنین مسئولیت روان‌درمان‌گری و کوچینگ (مربی‌گری) مدیران را نیز بر عهده دارد.


وقتی یکی از همکارانتان عزادار است.

مدیریت تیم ها و افراد نویسنده: جیان‌پیه‌رو پتریگلیری و سالی مایتلیس

چگونه در کنار فرد داغ‌دیده باشید و از وی حمایت کنید. سوگ و ماتم تجربه‌ی فراگیری است، بااین‌حال فرهنگ محیط‌های کار به‌گونه‌ای است که غالباً آغوش گرمی را برای افراد داغ‌دیده فراهم نمی‌کند. لاژلو باک طی گفت‌وگویمان به ما گفت: «تابوهای زیادی در محیط کار وجود دارند و مرگ، یکی از بزرگ‌ترین‌هایشان است.» باک، مدیر...

سپتامبر 25, 2020

دسته های مقالات