ساندیپ پوری


مطالعه موردی، بهترین فروشنده‌ی شما دروغ گفته است. آیا باید شانس دیگری به او بدهید؟

فرهنگ سازمانی نویسنده: ساندیپ پوری

مطالعات موردیِ داستانی در اچ‌بی‌آر، مشکلات واقعی رهبران در کمپانی‌هایشان را ارائه می‌کنند و راهکارهای متخصصین را می‌پرسند. سیدهانت کاپور...

2 آبان 1399