جستجو
Close this search box.

سوزان اشفورد


رونق دراقتصاد کاره‌ای

مدیریت خود نویسنده: امی ورزسنیوسکی و جیان‌پیه‌رو پتریگلیری و سوزان اشفورد

  چگونه مستقل‌ها به مدیریت ابهام می‌پردازند آیا تاکنون روی طناب بندبازی بوده‌اید؟ وقتی از مارتا (یک مشاور مستقل) خواستیم که کار خود طی 5 سال گذشته را پس از ترک آن شرکت مشاوره‌ی جهانی توصیف کند، این پاسخ را داد. او اخیراً هنر را هم امتحان کرد و آن را به‌عنوان یک استعاره‌ی خوب...

آوریل 18, 2019