جستجو
Close this search box.

سوناندا نایاک

دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی در انستیتوی مدیریت توسعه (MDI) واقع در گورگان هند است. جیوتسنا باتناگار استاد مدیریت منابع انسانی و از اعضای هیئت‌مدیره‌ی امور فارغ‌التحصیلان در MDI است.


مطالعه موردی: آیا رابط‌های مشتریانمان به ما کمک می‌کنند یا آسیب می‌رسانند؟

مطالعه موردی نویسنده: سوناندا نایاک و آشتوش راگووانشی

آمریتا راجش می‌توانست متوجه شود دکتری که روبرویش نشسته، حس ناخوشایندی دارد. مصاحبه‌های ترک خدمت معمولا توسط مدیران رده‌پایین در تیم منابع انسانی انجام می‌گیرند، اما آمریتا که سرپرست منابع انسانی بود با توجه به میزان بسیار زیاد ترک کار در میان پزشکان بیمارستان کریشنا طی سال گذشته، احساس مسئولیت می‌کرد تا با دکتر ویشنو...

مارس 20, 2019