...

سیدنی فینکلشتاین

استاد استیون راث در حوزه‌ی مدیریت در دانشکده‌ی تاک از دانشگاه دارتموث، نویسنده‌ی کتاب «دفترچه راهنمای اَبَررئیس‌ها» (پنگوئین پورتفولیو، 2019) و مجری پادکست جدید «سیدکست » است.


مراقب باشید تخصص چشمتان را کور نکند

مدیریت خود نویسنده: سیدنی فینکلشتاین

چگونه چشم‌اندازتان را گسترش دهید بهره‌مندی از تخصص موهبتی باارزش است. کمپانی‏‌ها آن را مترادف با عملکرد عالی و توانمندی رهبری می‌دانند و هنگام استخدام نیرو برای پست‌های کلیدی خود، این ویژگی را در نظر می‌گیرند. اما یک دهه تحقیق روی مدیران ارشد نشان می‌دهد که تخصص به دو طریق، مانع عملکرد می‌شود. متیو برودریک...

سپتامبر 4, 2020

بهترین رهبران، معلمان خوبی هم هستند

مدیریت تیم ها و افراد نویسنده: سیدنی فینکلشتاین

آن‌ها برای کمک به ارتقای کارمندان، دستورالعمل‌ها را شخصی‌سازی می‌کنند. کونداپور وامان کاماث معلم بود، اما در مدرسه کار نمی‌کرد یا جلوی دانش‌آموزان نمی‌ایستاد. بلکه درس‌هایش را در دفتر کارش و به کارکنانی ارائه می‌داد که در طول 4 دهه مدیریتش در بانک آی‌سی‌آی‌سی‌آی زیر نظر او کار می‌کردند. یا داشت نکاتی را در زمینه‌ی...

مارس 19, 2019

دسته های مقالات