...

سیلپا کووالی

دستیار تحقیق دانشکده‌ی کسب‌وکار هاروارد است که نوشته‌های او در آتلانتیک، بوستون‌گلوب و اسلیت منتشر می‌شوند.


یکی دیگر از عواید گوناگونی (تنوع نیروی انسانی)

رهبری و مدیریت افراد نویسنده: پل گامپرز و سیلپا کووالی

می‌دانیم که تیم‌های ناهمگن تصمیمات بهتری اتخاذ می‌کنند. علاوه بر این یک مطالعه‌ی جدید نشان می‌دهد که  سرمایه‌گذاری‌های بهتری نیز انجام می‌دهند. وقتی مدیران و محققان درباره‌ی تاثیرات گوناگونی بر سازمان‌‌ها و تیم‌ها سخن می‌گویند، معمولا به اثراتی که گوناگونی بر دقت و هدفمندی جمع، تفکر تحلیلی و نوآوری‌شان می‌گذارد، اشاره می‌کنند. اما محققین در...

ژانویه 9, 2020

دسته های مقالات