...

صافی باکال

فیزیکدان و کارآفرین است. او نویسنده‌‌ی کتاب «طرح‌های تحول‌ساز: چگونه ایده‌های دیوانه‌واری را پرورش دهیم که موجب پیروزی در جنگ‌‏ها، درمان بیماری‌ها و تحول صنایع شوند» (سنت‌مارتینز، 2019) است.


دسته های مقالات