جستجو
Close this search box.

فابریتزیو فانتینی

بنیان‌گذار و مدیرعامل ایوو پرایسینگ، شرکت تامین‌کنندۀ هوش مصنوعی برای اتوماسیون و بهینه‌سازی تصمیمات قیمت‌گذاری و زنجیرۀ تامین، است.


تحلیل برای بازاریاب‌ها

فروش و بازاریابی نویسنده: داس نارایانداس و فابریتزیو فانتینی

کِی به الگوریتم‌ها و کِی به غریزۀ خودتان اعتماد کنید تحلیل پیشرفته به شرکت‌ها کمک می‌کند خیلی از مشکلات مدیریتی ازجمله مسائل مرتبط به بازاریابی، فروش و زنجیرۀ تامین را حل کنند. این امکان مزیت رقابتی بزرگی برای آن‌ها است. برای مثال شرکت‌ها می‌توانند با مدل‌سازی رفتار و سلایق مشتریان، تصمیمات یکپارچه و بهینه‌تری بگیرند...

آوریل 12, 2024