فرانسس فرای

استاد مدیریت خدمات بنیاد یوپی‌اس در دانشکده‌ی کسب‌وکار هاروارد است. او به‌جبران همکاری با کمپانی، مقداری سهام اوبر دریافت کرده که کماکان آن را در اختیار دارد.