جستجو
Close this search box.

فرناندو سوارز

 استاد حوزۀ کارآفرینی و نوآوریِ دانشکدۀ کسب‌وکار دی‌آمور-مک‌کیم است.


بهبود تاب‌آوری سازمان

تحقیق و توسعه نویسنده: خوآن مونتس و فرناندو سوارز

برای مقابله با بحران‌ها توانایی تصمیم‌گیری بر حسب تجربه و تصمیم‌گیری آنی ایجاد کنید. سازمان‌های موفق دستورالعمل‌های ثابتی برای انجام کارها دارند. این دستورالعمل‌ها ممکن است بسیار مهم، در حد اکتساب کمپانی رقیب یا خیلی ملال‌آور، در حد پر کردن برنامۀ کاری باشند؛ اما اگر دقت کنید، راهنمایی‌های خوبی برای اجرای این وظایف به شما...

سپتامبر 7, 2021