جستجو
Close this search box.

فمکه دی‌فرای

استاد تمام دانشگاه گرونینگن، در هلند و عضو هیئت مدیرۀ سم هود است.


رویکردی بهتر به‌منظور جلوگیری از تخلفات کارکنان

مدیریت سازمان نویسنده: ویکه شولتن و فمکه دی‌فرای و تی بسیو

برای تکمیل روش‌های سنتی مدیریت ریسک، از تلنگر استفاده کنید. با وجود اصلاحات اساسی نظارتی پس از بحران مالی سال 2008، شرکت‌های مالی همچنان گرفتار کلاهبرداری‌ها و سایر تخلفات اخلاقی هستند. در نتیجۀ این موضوع، این شرکت‌ها در سال 2020، روی‌هم‌رفته مبلغ 400 میلیارد دلار جریمه پرداخت کردند. تحقیق دانشکده کسب‌وکار هاروارد روی چند نمونه...

ژوئن 30, 2022