جستجو
Close this search box.

لزلی پرلو

استاد رهبری در دانشکده کسب‌وکار هاروارد و مؤسس «انستیتوی کار بهتر» بود.


جلوی جنون برگزاریِ جلسات را بگیرید

مدیریت سازمان نویسنده: کنستانس نونان هادلی و لزلی پرلو و یونیکی یون

چگونه زمان خود را برای کارهای مهم‌تر آزاد کنید دست انداختن دیگران در جلسات از آن دسته مسائلی است که در کارتون‌های دیلبرت می‌بینیم. می‌توانیم در مورد اعصاب‌خرد کن بودن و دردسرهای این جلسات شوخی کنیم. اما همین‌ موارد عواقبی بدی برای تیم‌ها و سازمان‌ها به همراه دارند. در مصاحبه‌هایی که با صدها مقام اجرایی...

دسامبر 10, 2018