جستجو
Close this search box.

لیسا کوپر

استاد پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز است. کتاب او "چرا نابرابری سلامت مشکل همه است؟" (انتشارات دانشگاه جانز هاپکینز، 2021) نام دارد


نقش کارفرمایان در افزایش برابری سلامت

سلامت و تندرستی نویسنده: شانتانو ناندی و لیسا کوپر و الن کلسی

برابری سلامت چگونه می‌تواند عملی شود؟ کارفرمایان می‌توانند از طریق بهینه‌سازی مزایا، رسیدگی به معضلات اجتماعی و افزایش دسترسی به مراقبت‌های درمانی، به جامعه کمک کنند. یکی از ناخوشایندترین آموخته‌هایمان از همه‌گیری کرونا نابرابری شدید سلامت در کشور آمریکا و سایر نقاط دنیاست. تقریباً در هر نقطۀ دنیا، نرخ ابتلا به کرونا و مرگ‌ومیر ناشی...

فوریه 28, 2023