جستجو
Close this search box.

لیندا گراتون

استاد مدیریت دانشکدۀ کسب‌وکار لندن و بنیانگذار موسسۀ مشاورۀ HSM است.


اصلاحات اساسی در نحوۀ اجرای وظایف کاری

رهبران و مدیران نویسنده: لیندا گراتون

اکنون می‌دانیم دوران گذار پس از همه‌گیری کرونا، سال‌ها طول می‌کشد. رهبران باید این موضوع را بدانند و برای کنار آمدن با آن برنامه‌ریزی کنند. دو سال پیش، وقتی اکثر نقاط دنیا به‌تدریج در حال خروج از قرنطینه بودند، در همین مجله (مقالۀ «شیوۀ صحیح برای اجرای مدل کار ترکیبی»، می-جون 2021) اشاره کردم این...

فوریه 10, 2024

مدیران نمی‌توانند از پس همۀ کارها بر بیایند

رهبران و مدیران نویسنده: دیان گرسون و لیندا گراتون

زمان آن رسیده که مدیران نقش خود را برای دنیای جدید کار، تغییر دهند. جنیفر به گزارش بازخوردهای پایین به بالا دربارۀ کارش خیره می‌شود و با خود فکر می‌کند که چطور به این نقطه رسیده است. چطور فردی باتجربه مثل او، کسی که روزی به‌عنوان مدیر نمونۀ سال انتخاب شده بود، چنین بازخوردهای منفی...

آوریل 30, 2022