جستجو
Close this search box.

مارالی هارل

استاد فلسفه و سلامت عمومی در دانشگاه کالیفرنیا سن‌دیگو است.


آیا فناوری تشخیص چهره امنیت را افزایش می‌دهد؟

مطالعه موردی نویسنده: ماری جنتیله و دیوید دنکس و مارالی هارل

فناوری تشخیص چهره و مصائب آن زنگ هشدار آن‌قدر بلند بود که نگهبان صدای بث ویلیامز را نشنید. چراغ‌های ال‌ای‌دی روی دیوار آبی و صورتی مهدکودک کاب‌هاوس چشمک می‌‌زدند. نگهبان به‌سرعت از جایش بلند شد تا اجازه ندهد ماریا سانچز وارد شود و دخترش را بردارد. دستش را جلوی او قرار داد. ماریا سراسیمه به...

دسامبر 31, 2022