جستجو
Close this search box.

مارک فیتزر

مدیر اجرایی FSG است.


لزوم پیوند میان اهداف ESG و عملکرد مالی سازمان

فرهنگ سازمانی نویسنده: مارک کریمر و مارک فیتزر

این راز خلق مدل کسب‌وکار پایدار است. در سالیان آخیر پیشرفت‌های بسیار بزرگی در زمینۀ استانداردسازی معیارها و سنجش عملکرد کمپانی‌ها در حوزه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و راهبری (ESG) صورت گرفته است. از طرفی سرمایه‌گذاران نیز اقبال بیشتری به کمپانی‌های موفق در حوزۀ ESG نشان می‌دهند. بااین‌حال تعداد بسیار اندکی از آن‌ها پیشرفت جدی در اجرای...

اکتبر 31, 2022