جستجو
Close this search box.

مارک گاتفردسون

از رهبران حوزۀ بهبود عملکرد و اقدامات استراتژی است. او یکی از نویسندگان مقالۀ ضرورت پیشرفت: چگونه بهترین مدیران به نتایج چشمگیر می‌رسند. (مجلۀ هارپر بیزنس 2008) است.


تدوین استراتژی در شرایط عدم قطعیت

استراتژی و اجرا نویسنده: مایکل مانکیس و مارک گاتفردسون

یک مدل جدید و پویا در تدوین استراتژی، شرکت‌ها اغلب در تلاش‌اند با نوسانات مقابله کنند. مدیران با استفاده از مدل سنتی برنامه‌ریزی استراتژیک سعی می‌کنند نحوۀ تکامل بازارها و واکنش رقبا را پیش‌بینی کنند و سپس برنامه‌ای چندساله برای موفقیت در آینده تعریف می‌کنند. بعد، از سازمان می‌خواهند آن برنامه را اجرا کند. عملکرد...

اکتبر 31, 2022