جستجو
Close this search box.

ماهادوا مت مانی

رئیس شرکت PwC آمریکاست و در آنجا سرپرست پلتفرم تحولاتی برای PwC است. او نویسندۀ مشترک کتاب فراتر از دیجیتال نیز هست.


بازآفرینی تیم مدیران

رهبری و مدیریت افراد نویسنده: پاول لینوند و ماهادوا مت مانی و بلیر شیپرد

ویراستار تخصصی: زهرا نصیری؛ آیندۀ شرکت شما به انجام درست این کار بستگی دارد. همچنانکه شرکت‌ها برای ایجاد مزیت رقابتی در جهانی دیجیتالی تلاش می‌کنند (که اغلب یک ضرورت اما به ندرت عامل تغییردهنده است)، متوجه می‌شوند که تمام چیزی که از مدیران خود می‌خواهند، تغییر است. مدیران ارشد این شرکت‌ها باید بتوانند جایگاه شرکت...

آوریل 18, 2022