مایا کورنگل

همکار ارشد رایز فاند است که یکی از بخش‌‏های شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی تی‌پی‌جی گروس و یکی از صندوق‌های فعال در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری تاثیری محسوب می‌‌شود.