جستجو
Close this search box.

مت کودیهی

همکار مک‌کینزی در بوستون و رهبر رویکردهای استراتژی و خدمات درمانی آن‌ها است.


چگونه مدیرعامل‌های موفق به مدیریت صحنه‌ی میانی می‌پردازند

رهبری و مدیریت افراد نویسنده: رادنی زمل و مت کودیهی و دنیس کِری

یک شروع قوی شما را خیلی پیش می‌اندازد هر رهبر اهمیت صد روز اول یا اولین سال حضورش در دفتر را می‌داند – دوره‌ای که طی آن فرد باید ارزیابی و تشخیص را انجام دهد، چشم‌انداز و استراتژی را شکل دهد و پیروزی‌های اولیه‌ای کسب کند که اعتماد و مشروعیت می‌سازند. ده‌ها کتاب و مقاله...

سپتامبر 27, 2019