مری جو وایت

هم‌اکنون عضو ارشد هیئت‌مدیره‌ی شرکت حقوقی دیبی‌ووا اند پلیمپتون است، سابقه‌ی ریاست هیئت‌مدیره‌ی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و دادستانی بخش جنوبی نیویورک را دارد.