جستجو
Close this search box.

نین-هه هسیه


آیا هنگام خروج از روسیه فرا رسیده است؟

تصمیم گیری نویسنده: نین-هه هسیه

بلیندا جنسر، مدیرعامل اسپارک فارما، در اتاق هیئت‌‌مدیره همراه با کلود موتبا، مدیر مالی شرکت و محرم اسرارش، نشسته بود. کلود ناراضی به نظر می‌رسید. جلسۀ هفتگی تیم مدیران تازه تمام شده بود و بعد از اتمامش دربارۀ جدیدترین اخبار حرف می‌زدند. کلود گوشی خود را به سمت بلیندا گرفت و پرسید: «این فهرست استاد...

آوریل 20, 2024