جستجو
Close this search box.

هایدی گرانت


چگونه از دیگران درخواست کمک کنید

مدیریت خود نویسنده: هایدی گرانت

افراد به طرز غافلگیرکننده‌ای دوست دارند کمک کنند؛ اگر به شیوه‌ای درست از آن‌ها درخواست کنید. تعداد اندکی از ما دوست داریم از دیگران درخواست کمک کنیم. همان‌طور که تحقیقات حوزه‌ی عصب‌شناسی و روانشناسی نشان داده‌اند، ترس‌هایی نظیر– دو دل بودن، ریسک طرد شدن، احتمال تحقیر و کنار گذاشتن خوداتکایی– همان مناطقی از مغز را...

سپتامبر 26, 2019