...

هرمینیا ایبارا

استاد چارلز هندی در حوزه‌ی رفتار سازمانی از دانشکده‌ی کسب‌وکار لندن است. او مؤلف کتاب «مثل یک رهبر رفتار کن، مثل یک رهبر فکر کن و هویت کاری: استراتژی‌های غیرمتداول برای بازسازی حرفه» است.


ادیسه رهبری

رهبران و مدیران نویسنده: هرمینیا ایبارا و کلاودیوس هیلده‌براند و سابین وینک

کاهش نظارت دستوری و افزایش آزادی عمل کارکنان ساده نیست. در اینجا از نحوۀ رسیدگی به چالش‌های این مسیر می‌گوییم. اما امروزه انتظار می‌رود این نتیجه به شیوۀ کاملاً متفاوتی حاصل شود. دوران رهبران قهرمان و پیشتازی آن‌‌ها در رأس سازمان گذشته است. در عوض ساختار تصمیم‌گیری اکثر شرکت‌ها تمرکززدایی شده و اکنون از رهبران...

آوریل 15, 2024

شیوۀ صحیح پشتیبانی

مربیگری و کوچینگ نویسنده: هرمینیا ایبارا

منتورشیپ کافی نیست؛ برای روابط شغلی سازنده، باید خودتان باشید یک اصل شناخته‌شده و مشترک میان تمام برنامه‌های منتورینگ سازمان، اسپانسرینگ و پشتیبانی سازمان‌ها وجود دارد: اگر مدیران موفق و باتجربه را کنار تازه‌کارها بگمارید، مزایای زیادی نصیب سازمان می‌شود، به‌ویژه اگر شخص تازه‌کار از گروه‌های اقلیت و کم‌سابقه در حوزۀ مدیریت باشد. تازه‌کارها با...

دسامبر 31, 2022

رهبر در قامت مربی

رهبری و مدیریت افراد نویسنده: هرمینیا ایبارا و اَن اسکولار

روزی و روزگاری اکثر افراد با کسب تخصص در یک حوزه‌ی فنی، کاربردی یا حرفه‌ای، حرفه‌ی شغلی موفقشان را آغاز می‌کردند. برای ارائه‌ی عملکرد مناسب، باید پاسخ‌های صحیح را در اختیار می‌داشتید. اگر می‌توانستید خود را اثبات کنید، از نردبان ترقی بالا می‌رفتید و بالاخره به جایگاه مدیریت افراد می‌رسیدید – و در این مقطع،...

دسامبر 13, 2020

دسته های مقالات