جستجو
Close this search box.

ویتنی جانسون

مدیرعامل کمپانی مشاوران دیسراپشن، یک شرکت فناوری-محور در حوزۀ توسعۀ فردی است.


مدیریت شرکت به کمک منحنی‌های یادگیری

مربیگری و کوچینگ نویسنده: ویتنی جانسون

ویراستار تخصصی: حامد ورمزیار؛ از این رویکرد برای توسعه توانایی‌ها و مهارت‌های افراد، جانشین‌پروری و آرایش تیم‌ها استفاده کنید. تقریبا یک دهه پیش متوجه شدم که منحنی S می‌تواند ابزار مفیدی در مدیریت مسیر شغلی باشد. اورت ام. راجرز کسی بود که این مفهوم را عمومیت داد. او از این مفهوم برای نشان‌دادن چگونگی توسعۀ...

آوریل 22, 2022