جستجو
Close this search box.

ویلی شی

استاد رابرت و جین سیزیک در رشتۀ مدیریت کسب‌وکار از دانشکدۀ کسب‌وکار هاروارد است.


زنجیره‌های تامین بین‌المللی در دنیای پساکرونا

کرونا و کسب‌وکار نویسنده: ویلی شی

کمپانی‌ها باید انعطاف‌پذیری شبکه‌هایشان را افزایش دهند. در این مقاله از راهکارها می‌گوییم. پس از فروکش کردن همه‌گیری کووید-19، احتمالا دنیا با قبل از همه‌گیری متفاوت خواهد بود. شوک تأمین که از ماه فوریه در کشور چین آغاز شد و شوک تقاضای پس از آن که در اثر رکود اقتصاد دنیا رخ داد، مشکلات استراتژی‌های...

جولای 13, 2021