جستجو
Close this search box.

پاتریک پرکوفسکی

استادیار استراتژی و کارآفرینی در دانشگاه یشیوا است.


طراحی پلتفرم تبادل استعدادهای داخلی

تکنولوژی نویسنده: بو کاوگیل و جاناتان دیویس و ب. پابلو مونتانیس و پاتریک پرکوفسکی و بتینا همر

نیازهای شرکت و علائق کارکنان را همسو کنید. در سال 2012، ارتش آمریکا با بحران انسانی در جنوب شرق آسیا مواجه شد. آن‌ها برای رهبری عملیات نجات فوری در منطقه، به مهندس نیاز داشتند؛ شخص ماهری که تجربیات کاری، فرهنگی و زبانی مرتبطی داشته باشد. باوجود ارزیابی کارنامۀ افسران مامور در آن منطقه و جستجوی...

آوریل 14, 2024