...

پل هیلی

استاد جیمز ر. ویلیستون در حوزه‌ی مدیریت کسب‌وکار از دانشکده‌ی کسب‌وکار هاروارد است.


چطور کمپانی خود را در برابر رسوایی مصون کنید

فرهنگ سازمانی نویسنده: پل هیلی و جرج سرافیم

یک سیستم سخت‌گیرانه برای رعایت قانون، کفایت نخواهد کرد در اواخر تابستان 2016، اتهام افتتاح بیش از یک‌میلیون حساب جعلی از سوی کارمندان ولز فارگو و فروش هزاران محصول غیرضروری به مشتریان آن، در صدر اخبار کشور جای گرفت. این رسوایی، هزینه‌ی بسیار زیادی برای ولز فارگو داشت. در 8 سپتامبر، «دفتر حمایت مالی از...

سپتامبر 16, 2020

دسته های مقالات