...

 ژاکلین کارتر

یکی از شرکا و مدیر بخش آمریکای شمالی Potential Project است. او نیز در کتاب ذهن رهبر و نیز در نگارش کتاب اول راسموس هوگارد با عنوان «یک ثانیه جلوتر: بهبود عملکرد در محل کار با ذهن آگاهی» همکاری داشته است.


ایجاد انعطاف‌پذیری (تاب‌آوری) در زمان بحران

کرونا و کسب‌وکار نویسنده: راسموس هوگارد و  ژاکلین کارتر و موزز موهان

همزمان با گسترش تاثیرات COVID-19 در جهان، همه ما افزایش نگرانی، اضطراب و ناپایداری را شاهد بوده و آنها را تجربه می‌کنیم. در زمان بحران، وضعیت ذهنی ما اغلب فقط می‌تواند شرایط به شدت چالش‌برانگیز را تشدید کرده و خود به عنوان یک مانع عمل کند. دلیل این امر چیست و چگونه می‌توانیم آن را...

مارس 24, 2020

دسته های مقالات