جستجو
Close this search box.

کارتیک رامانا

استاد کسب‌وکار و سیاست عمومی دانشکدۀ مدیریت بلاواتنیک در دانشگاه آکسفورد است. او در سال 2022 به همراه رابرت کاپلان، مقالۀ «سنجش تغییرات اقلیمی» (مجلۀ کسب‌وکار هاروارد، نوامبر-دسامبر 2021) را نوشت و برندۀ جایزۀ مک‌کینزی در سال 2022 شد.


مدیریت در عصر خشونت

کسب‌کار و جامعه نویسنده: کارتیک رامانا

با توجه به افزایش عصبانیت جوامع، مدیران باید آمادۀ واکنش‌های ظریف باشند! امروزه رهبران در تمام صنایع با ذی‌نفعانی خشمگین مواجه‌اند و بنابراین مدیریت خشم یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها برای آن‌هاست. بحران پیش روی مسئولان اتاوا در اوایل 2022 را در نظر بگیرید؛ وقتی که اعتراض تعداد زیادی از رانندگان کامیون به الزامی بودن واکسن...

فوریه 28, 2023