جستجو
Close this search box.

کارل شرام

استاد دانشگاه سیراکوس است که نوآوری تدریس می‌کند. وی به‌عنوان یک سرمایه‌گذار خطرپذیر فعال، به مدت 10 سال مدیرعامل بنیاد کافمن بود. کتاب جدید او «برنامه‌ی کسب‌وکار را بسوزان: کارآفرین‌های بزرگ حقیقتاً چه می‌کنند» (سایمون و شوستر، 2018) است.


صحبت از چارچوب نیست!

کارآفرینی و استارتاپ‌ها نویسنده: کارل شرام

آنچه بسیاری از دانشکده‌های کسب‌‌وکار یاد می‌دهند، ارتباط اندکی با موفقیت در کارآفرینی دارد. فرض کنید یک کارآفرین هستید که سر دوراهی مانده‌اید: خیلی سخت کار کرده‌اید تا یک پلتفرم جدید را توسعه دهید و حس می‌کنید وقت بردن آن به بازار است. اما سرمایه‌گذار خطرپذیر در هیئت‌مدیره‌ی شما می‌گوید که محصولتان باید حداقل سه...

سپتامبر 26, 2019